Seniorcentrum České Budějovice

Seniorcentrum ČB

Seniorcentrum České Budějovice nabízí k pronájmu malometrážní byty o velikosti 1+kk a 2+kk, s možností využití pečovatelské služby a domácí péče, a to v nepřetržitém celodenním provozu.

Rodinné prostředí Seniorcentra je zaměřené především na pohodlí a bezpečí klientů. V zařízení se nachází ordinace praktického lékaře, recepce s provozem 24 hod. denně, obchod, ale i další doplňkové služby – např. služby kadeřnice, pedikérky a masérky. Klienti mohou rovněž využívat jídelnu Seniorcentra, kde se podává klasická česká kuchyně.

Pro klienty jsou zde rovněž pravidelně organizovány různé kulturní akce (vystoupení divadelních spolků, přednášky, besedy, hudební odpoledne a mnohé další). V rámci pravidelné aktivizace klientů jsou rovněž pořádány sportovní cvičení, lekce jógy či výuka trénování paměti.

 

Poslání: posláním Pečovatelské služby AC Facility s.r.o. je zabezpečit klientům pomoc a podporu pro setrvání v přirozeném domácím prostředí.

 

Pečovatelská služba poskytuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podávání jídla a pití 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • praní a žehlení ložního a osobního prádla 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovod k lékaři,
 • doprovod na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a zpět

 

Součástí nabízených služeb je i základní sociální poradenství.

Klientům lze rovněž poskytnout fakultativní služby, které jsou nad rámec základních činností.

 

Cíl: hlavním cílem Pečovatelské služby AC Facility s.r.o. je klient spokojený s poskytovanou sociální službou, jenž si zachovává dosavadní způsob svého života.

Dílčí cíle:

1. Prostřednictvím poskytování pečovatelské služby pomoci klientovi udržet si, popřípadě zlepšit svou soběstačnost a samostatnost.

2. Poskytovat pečovatelskou službu v souladu se Standardy kvality sociálních služeb a vnitřními pravidly AC Facility s.r.o.

 

Cílová skupina klientů služby

Pečovatelská služba je poskytována dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo jiného zdravotního postižení a potřebují péči další osoby.

Věková struktura: dospělí 27- 64 let, mladší senioři 65 – 80 let, starší senioři – nad 80 let

Okruh osob, kterým služba není určena

a) osobám, které ohrožují své zdraví či život svůj nebo pracovníků pečovatelské služby (např. z důvodu agresivního chování, vlivem duševního onemocnění, či závislosti na návykových látkách)

b) osobám, jejichž onemocnění vyžaduje taková opatření, které pečovatelská služba není schopná zajistit (např. hospitalizace, pobytové zařízení)

 

Důvody, pro které musíme zájemce o službu odmítnout: 

 • osoba nespadá do okruhu osob, pro které je služba určena
 • služba nemá dostatečnou kapacitu pro poskytnutí služby
 • zájemce žádá o službu, kterou pečovatelská služba neposkytuje

Zásady Pečovatelské služby AC Facility s.r.o.

Lidská důstojnost: pracovníci při poskytování služby dbají na zachování lidské důstojnosti klientů a dodržování jejich lidských práv.

Individuální přístup: ke každému klientovi pracovníci přistupují jako k jedinečné osobnosti, službu poskytují dle jeho potřeb a přání.

Respekt: pracovníci projevují respekt ve vztahu ke klientům, k sobě navzájem i ke svým nadřízeným.

Soukromí: pracovníci chrání osobní údaje o klientech, soukromí klientů i jejich rodin; dbají na důvěrnost klientova sdělení.

Odbornost/Kvalitní služba: služba je zajištěna kvalifikovaným personálem, který jedná dle přání klientů, zákonů a vnitřních předpisů. Klienti jsou rovněž průběžně dotazováni na spokojenost, náměty a podněty ke zlepšení poskytované služby. 

Časový rozsah služby

Služby jsou poskytovány v nepřetržitém 24 hodinovém provozu 7 dní v týdnu. 

Reference

V těchto dnech jsme s manželem využili služeb vašeho Seniorcentra. Byli jsme překvapeni ochotou, profesionalitou a celkovým přístupem ve všech směrech. Díky! Bláhovi 

Ráda bych pochválila personál Seniorcentra. Jste vždy ochotni pomoci. Vždy usměvaví a dobře naladěni. Zejména chci poděkovat vrchní sestře Čanigové a sociální pracovnici za hladký a rychlý průběh nastěhování mé maminky Dezortové. Rodina Dezortova 

Chci vyjádřit obdiv personálu Seniorcentra. Vždy se setkávám s profesionálním a pozitivním přístupem a vstřícností. Vím, že to s mými rodiči není lehké, ale tady jen vzkvétají a jsou spokojeni...

Děkuji všem zaměstnancům domu pro seniory za vzornou péči a přístup k mému otci. Mgr. Jaroslav Losos

Chtěly bychom pochválit výborný přístup personálu, milé prostředí a ochotu všech. Především paní recepční Jitku Pospíšilovou za její pozitivní přístup a každodenní úsměv. Marešová.

Jako pracovník záchranné služby jezdíme často do podobných zařízení jako je vaše. Normálně si prostředí zařízení moc nevšímáme, ale vaše zařízení nás velmi překvapilo. Klienti jsou zde skutečně doma. Sestřičky ochotné, vždy znají veškeré informace o zdravotním stavu pacienta, spolupráce funguje velmi dobře.

Moje maminka je u Vás od 1. 11. 2014. Jsme velmi spokojeni se službami a péčí, kterou u vás má. Veškerý personál je ochotný, milý a vstřícný. Vaše Seniorcentrum nám dalo klid, protože víme, že když nejsme s maminkou, je o ni dobře postaráno. Ještě jednou děkuji. Albrecht

Velké poděkování vrchní sestře i MUDr. Motáňovi za vzorný přístup. Ordinace má velkou kulturní úroveň. Velké díky za vše. Liďák.

 

Žádost o malometrážní byt

Pokud máte zájem o umístění v zařízení Seniorcentru CB, vyplňte nezávaznou žádost níže. Formulář je ihned po odeslání zpracováván. Kopii žádosti (v případě vyplnění Vašeho e-mailu) obdržíte do své poštovní schránky.

UMÍSTĚNÍ JE MOŽNÉ V POŘADÍ DOŠLÝCH ŽÁDOSTÍ.